Home

BeoPROJECTS is weten wat er in de bodem zit. Of het nu kabels en leidingen zijn, een archeologische vindplaats of een verborgen schat. Zelfs bodemverontreinigingen in kaart brengen zodat je weet hoe groot de vervuiling is in dimensies. BeoPROJECTS spoort het op. Voorkom graafschades. Vermijdt ondergrondse structuren in je tracé. Of maak een vol-continue model van de bodemopbouw van je wegtracé of onder je gebouw. Met de nieuwste Grond Radar (GPR) technieken maken we een hoogwaardig 3D model van de bodem en brengen we alles wat bodemvreemd is in beeld in X, Y en Z. Met onze nieuwste Grond Radar voeren we 1482 metingen uit per seconde, zodat er een hoge resolutie beeld kan worden gemaakt. Geen GPS ontvangst? Geen probleem, met een eigen programma en een volgprisma weten we altijd tot op de centimeter waar we zijn.